Крстић Миодрага Борисав Цига. Ковачки радник, рођен је 3. фебруара 1922. године у Прокупљу.

У Топлички партизански одред ступио је децембра 1941. године.

Као борац Видовачке чете поги нуо је у борби с Бугарима и четни цима на Ргајском вису, 12. априла 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972