Кривокапић Анте Владимир. Ученик гимназије, рођен је

  1. јуна 1925. године у Коњарнику. Од 1937. године је живео у Прокупљу, као ученик гимназије. Октобра 1943. године ступио је у Другу пролетерску
  2. бригаду.

Погинуо је као политички комесар чете у борби с Нем цима на сремском фронту. 7. децембра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972