Кошутић Драгољуб, ученик гимназије. Погинуо 1944. године код Краљева.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972