Костић Драгослава Милорад Јаблан. Машинбравар,

рођен је 14. априла 1921. године у Прокупљу. у Топлички партизански одред ступио је октобра 1941. године. Као курир Одреда ухваћен је на путу између Прокупља и Ниша и спроведен у немачки логор на Црвеном крсту, из кога је 8. марта 1942. године изведен и стрељан на Бубную

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972