Костић Драгослава Љубиша. Матурант гимназије, рођен је 27. јануара 1925. године у Прокупљу. Био је члан организације СКОЈ-а у Прокупачкој гимназији. Почетком септембра 1944. године је ступио у Шесту бри гаду Треће пролетерске дивизије.

Погинуо је као политички комесар чете у борби против Немаца и четника, 16. фебруара 1945. године у Рађевићима код Зворника.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972