Константиновић Захарија Ненад. Свршени богослов, ро Бен је 1907. године у Житном Потоку. Погинуо је приликом на пада из ваздуха на бугарске трупе у Прокупљу, 20. августа 1944. године. Марковић Косте Десанка. Домаћица, рођена је 1910. године у Куршумлији. Погинула је приликом бомбардовања окупаторских трупа у Прокупљу, 20. августа 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972