Коме ће припасти Топлица према административној подели турске империје?

Пре турског освајања Топлице у административном погле ду Топлица је припадала Крушевцу, политичком седишту деспо товине. Након освајања Балканског полуострва, Турци су извршили административну поделу турске царевине. Према овој подели Прокупље, турски Уркуб (урhуб) и Куршумлија припашће санџаку Алапа – Хисар (турски назив за Крушевац), који је у сас тану беглербеглука Румелија. Прокупље и Куршумлија су кадалу ци. Целокупну власт имају кадија који суди и субаша који извршава његове одлуке.

Турци уводе свој феудални систем. Раније феудалне баштине замењују спахилуцима. Покореним сељачким масама наметнуте су нове обавезе и порези. Нерадо е раја све то прих ватала, али је била немоћна да се супротстави моћној сили.

Оваква територијална подела задржаће се све до 1833. године када је Крушевац припојен кнежевини Србији, а Топлица је припала Нишу. Област Топлице подељена је на казе – срезове. Најсевернији део Топлице припашье Вучитрнској кази, а остали делови Куршумли-кази и Урауб – кази.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ