Који су Топличани били 1875. године код Милана Обреновића и којим поводом?

У Нишу је постојао већ 1875. године заверенички одбор који је планирао ослобођење неослобођених крајева под Турском. У том одбору било је и неколико виђенијих људи из Топлице. Овај одбор је одредио неколико њих да оду у Београд и упознају кнеза Милана са својим плановима и да га замоле да што пре крене у рат са Турцима и да ослободи југоисточне делове Србије у којима је стање под Турском било веома тешко. Мисију од четири члана сачињавали су: Тодор Станковић и Коле Рашић из Ниша, Голуб Мадић из Азбреснице и Ристо Симић из Лукова. Почетком фебру ара ова мисија је три дана боравила у Београду. Том приликом су обавестили кнеза о свим детаљима тражећи од њега рат Турцима обећали, су му да су они са својим животима и имовином на распо лагању а да исто мисле и сви Срби у неослобођеним крајевима Србије.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ