Који су људи у Прокупљу и Топлици највећи пропагатори идеје о националном покрету и ослобењу Топлице од Турака седамдесетих година XIX века?

Жеља свих Срба у Топлици била је да се што пре осло боде од Турака и да ce присаједине матици Србији. У то време у Топлици било је људи од ауторитера који су могли утицати и на самог кнеза да се ово питање покре не. То су били људи који су и раније одржавали везе са Србијом, из Србије су у Топлицу доносили књиге, вести, али су и преносили вести у Србију, шта се све дешава у неослобођеним крајевима.

Још седамдесетих година XIX века у југоисточним деловима Србије јавља се покрет за национално ослобођење и приса једињене Кнежевини Србији. Овај покрет је био најизраженији у Нишу, али је он убрзо захватио и суседне области. Највише су томе допринели Коле Рашић и Тодор Станковић. Њихове идеје су прих ватили и угледни мештани Прокупља, махом свештеници, трговци и занатлије. Они ће се у Топлици појавити као пропагатори ов идеје. Највише су се међу нима истицали: Димитрије Коцић – поп Миче, поп Жика Костић и његов син Хаџи Михајло, учитељ Стојан Перић. Од трговаца истицали су се Мика Хаци- Тонић, Здравко Цветковић, Никола Цветковић. Таса Костић, Цака Борђевић, Петар Станковић, Мита Јанковић, звани Шубаран, и други.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ