Који је дубровачки лекар живео, радио и сахрањен у Прокупљу у XVII веку?

За време владавине Турака, у време постојања дубровачке трговачке колоније Прокупље ће доживети свој највећи привредни и културни развој. Потврда за то је што је у Прокупљу у то време било и лекара. О томе постоје и писана документа. То је у свом путопису забележио и Браун. Поред осталог он је написао да је пролазивши кроз Прокупље приметио да у вароши постоји лекар који се користио неким примитивним лековима. Да је лекара у Прокупљу било и раније потврђују и материјални остаци, јер је откривен један надгробни споменик са натписом: “22. јануара умро Мато Ивановић – Хећим” “Овај надгробни споменик је потврда да је у Прокупљу живео и радио лекар Мато Ивановић, и да је ту сахрањен.

Последњи помен дубровачких трговаца настањених у Прокупљу имамо из 1783. године, када је умро последњи трговац Ђура Хиџра, о томе је сачуван и извештај у Дубровачком архиву.

Ђура Хиџра, дубровачки трговац живео је у Прокупљу од 1756 1783. године. Из документације Дубровачког архива може се виде ти да је он у том периоду успео да успостави трговачке везе између Прокупља и Дубровника. У Дубровник је извозио вуну, говеђе и биволе коже, восак, крзна, дивљачи: зечева, лисица, јазаваца, медведа и јелена. У то време трговину у Прокупљу преузимају домаћи трговци Грци. Цинцари, Јевреји и муслимани.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ