Које су обавезе српске раје према спахијама у Топлици?

Српска раја у Топлици за време владавине Турака имала је исте обавезе као и раја у другим крајевима. Раја је била у обавези

да спахијама преда сваку десету кретину од жита, јечма или овса. десету оку кукуруза и вина. За сваки брав стоке плаћали су жировницу. Од сваке кошнице по једну оку меда. Две паре на сваку десету оку вина. Два гроша по свакој воденици. Сваки ожењени човек плаћао је спахији по 2 гроша, а неожењени по 30 пара. Све наведене обавезе раја је била дужна да однесе спахији. Жито је морала да преда у зрну. Поред наведених обавеза према спахијама раја је имала и посебне обавезе према султану. Све ове наведене дажбине указују на то да је живот и положај српске раје под Турцима био веома тежак.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ