Које области је Стефан Немама добио на управљање средином XII века?

Родбинске везе Стефана Немање са рашким жупаном и зетском династијом омогућиле су му да добије на управљање вели ки део удеоне кнежевине. “Њен источни део, у крајевима између Раса и Ниша: долина Топлице, која према Нишу тече у Мораву, Ибра (вероватно долина Ибра). Расина (код Крушевца). Реке (који није изближе познат). ” у средишњем делу ових области Немања he саградити два манастира и подићи свој први двор (од дрвета и камена). Иако периферна област Топлица је у то време имала важну улогу. Касније, премештањем државног седишта у Рас, Топлица губи улогу коју је до тада имала и постаје област другог реда. Када је Немању наследио син Стефан (1197 – 1228). Топлицу he на управљање добити његов најстарији син Вукан 1195. године. После његове смрти Топлицом владају његови наследници.

O Вукановој владавини Топлицом постоји запис у цркви св. Луке у Котору, где се поред Дукље. Требиња и Хвосна помиње и Топлица као област којом влада Вукан Немањић. Вукан влада Топлицом од 1202-1203. Потврду да је Вукан владао Топлицом имамо у рукописном јеванђељу из Pаса.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ