Коцић Нестора Властимир Трње. Угоститељски радник,рођен је 23. јула 1925. године у Прокупљу. У Топлички партизански одред ступио је 1941. године. Као курир Одреда погинуо je y сукобу са жандармима у селу Чубури, априла 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972