Да ли је познато кога је св. Сава поставио за првог топличког епископа 1219. године са седиштем у Куршумлији?

После добијања црквене самосталности 1219. године свети Сава је настојао да спроведе нову организацију црквене власти. Основао је девет епископија, међу њима је и топличка са седиштем у Куршумлији. За епископе је бирао учене и проверене људе. За првог топличког епископа изабрао је Јоаникија. О томе сведочи познати документ из ХIII века, Пљеваљски требник, у коме су поред Јоаникија као првог топличког епископа поменута и имена других епископа.

Манастир св. Никола у Куршумлији је седиште топличке епископије за време Немањића, али и за време док је Топлица под влашћу Турака све до прве сеобе Срба 1690. године.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ