Када је капетан Вукоје добио надимак Ерче?

Пешадијски пуковник Вукоје Тодоровић у Топлици је био познат као Капетан Вукоје, мада је имао и чин. Познат је по преполачком маневру из 1896. године, по храбрости коју је испо љио у каснијим ратовима у којима је учествовао. Али мало ко зна да је он био познат као Ерче. Овај надимак је добио за време школовања у Прокупљу. Азбуку и часловац изучио је на Копаонику, где је чувао стоку. Уз помоћ попа ујака стицао је прву писменост. Чувши да у Прокупљу постоји школа (1869), упутио се из Судимља у Прокупље, са једним грошем. Уз помо очевог познаника, почео је школовање код учитеља Стојанче Перића. Из тих првих дана школовања у Прокупљу потиче му надимак Ерче. Једном приликом, Вукоје је читао задати текст “Тако звонко и са таквим нагласком да су се задивили и учитељ и ученици. Док су прокупачка деца вокала мало на шопски. Па га одмах прозвала Ерче, зато што говори као Ера, а не онако ситно старински, шопски . . .нашки

Тако је Вукоје, док је био у Прокупљу, био Ерче, а када је отишао на Копаоник звали су га Шопче.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ