Касумовић Касума Мустафа. Ковач, рођен је 1898. годи не. Ухапшен је као таоц и из Прокупља спроведен у Ниш, где је 1943. године стрељан на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972