Како су Римљани наметали своју власт покореним областима?

У све новоосвојене области, па и у Топлицу. Римљани су своју власт наметали постепено. У почетку је то радила војска – легионари, који су размештани на освојена подручја. Римски војни ци су били носиоци римске културе, схватања и начина живота. До још израженијег римског утицаја доћи ће када се и староседелачко укључује у римске легије. А нарочито од 193 – 211. када је Септимије Север дозволио легионарима да се жене и да станују кан војничких табора. Од средине III века легионари су добијали земљу у близини својих гарнизона. На ту земљу они нису плавали порез, али је нису могли ни отуђитн.

Следећи облик продора римског утицаја на освојене области је путем урбанизације, оснивањем нових насеља и давањем новог статуса већ постојећем насељу. За остваривање својих интереса Римљани су користили родовску аристократију месног становништва која је у то време била веома снажна. Остали део друштва остављали су по страни и дуго ће живети у племенском уређењу по начелима обичајног права. Но, већ до средине I века они су успели да учврсте своју власт у освојеним областима Временом је процес романизације месног становништва постајао све јачи и јачи. Тако да се до пред крај IV века месно становништво скоро у потпуности романизовало.

До којих промена је дошло на простору Топлице за време четворовековне владавине Римљана?

Римским освајањем Топлице најпре ће доћи до етничких промена, јер ове просторе настањују и Римљани. Али ће доћи и до напретка у економском и културном погледу. У то време у Топлици су изграђени многи путеви, а међу њима свакако је најз начајнији Римски друм који је пролазећи кроз Топлицу, повезивао је јадранску обалу са Нишом. Изграђена су многа војна утврђења, насеља, отварани су рудници, развијало се занатство, трговина, пољопривреда и сточарство. “Римска култура, дакле, продрла је и у ове крајеве: допринела је да је и овај крај изашао из степена вар варства, те се у том погледу изједначио са осталим напредним областима римске империје.” 1

У ком ће се делу Римског царства наћи Топлица после његове поделе 395. године?

Чести упади варварских племена на територију Римског царства у IV веку утицали су на његово слабљење и на његову поделу 395. године. Ослабљеном римском империјом није се више

могло управљати из једног центра те долази до поделе на два дела 1 Ова подела “Топлица је припала источној половини, те тако дошла у сферу источних утицаја, источног живота, источне културе. и нова сфера утицаја изазваће низ промена у Топлици. Доћи ће до промена у етничком, економском и културном погледу. “Од нека да напредне области са извесном културом римског доба постала је поприште сталних борби, те тако доживела уништење свега онога што је накада значило културу.

Да је дошло до одређених промена након припајања Топлице источном делу царства, потврђују нам материјални остаци и писани историјски извори из тог периода. У неким од извора из тог периода можемо видети да је на простору данашњег Прокупља тада постојало насеље са називом КОМPLOS (село град). Вероватно ће будућа археолошка истраживања више расветлити овај период из историје Топлице.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ