Под којим се све називима помиње насеље на простору данашњег Прокупља и када се Прокупље први пут помиње под данашњим називом?

Најстарији назив насеља на простору данашњег Прокупља (подножје брда Хисара) је НАМMEUM, римско насеље настало уз војнички логор. Подигнуто је у другом веку. Порушено римско насеље у шестом веку обновио је Јустинијан, византијски цар, наз вавши насеље КOMPLOS (Село-град). Словенски назив града је непознат све до периода када Топлицом влада књегиња Милица од када се Прокупље помиње под данашњим називом. у Повељи Књегиње Милице из 1395. године се наводи да је град добио назив по свецу св.Прокопију, чије су мошти из Ниша 1386. године пренешене у цркву испод Хисара.

Освојивши Прокупље Турци му дају свој начин УРКУБ. ур УБ.

Који догађаји су обележили период од Косовске битке до коначног пола Прокупља под Турцима 1454. године?

После Косовског боја Топлицом влада књегиња Милица, односно нен син Стефан (влада од 1389. до 1427), по их турским суверенитетом. Из овог периода значајно је то што ће

Књегиња Милица први пут поменути данашње име града, град св. Прокопија. 1395. године у повељи упућеној светогорском манас тиру св.Пантелејмону.

Следећи значајан догађај је што ће са допуштењњем деспота Стефана кроз Топлицу профи војска султана Сулејмана (турска војска је из Бугарске ишла ка Косову 1400. године). Да је у Топлици у то време било људи који нису прихватили политику деспота Стефана потврђује и чињеница да је ту турску војску у Топлици напала група одметника под вођством властелина Новака Караљука. Они су чак успели да заробе турску комору и послали су је Стефану, који је Турцима ту комору пратио

Краће време 1413. године Топлицом су крстариле чете пре

тендента на турски престо Мусе. Међутим, на турски престо затим

долази Мухамед који деспоту Стефану враћа многе области а међу њима и Топлицу. После смрти деспота Стефана 1427. године на српски просто долази Ђурађ Бранковић (1427 – 1456). Господар Прокупља је тада он.

Када су 1439. године Турци загосподарили читавом деспо товином и Топлица ће се наћи под Турцима. По Евлији Челебији, Прокупље је освојио Мурад. Хан 1440. године. Турци he Топлицом владати три године. А 1444, заједничким снагама, војске Ђурађа Бранковића и угарског војсковође Јанка Хуњадија ослободиле су Прокупље.

У то време у Прокупљу је логоровала угарска војска. Сегединским миром 1444. године Топлица је враћена деспоту Ђурађу Бранковићу. Кроз Топлицу ће војска Јанка Хуњадија проћи на путу за Косово и 1448. године.

Један од значајнијих догађаја из тог периода је пролазак деспота са ћерком Маром кроз Прокупље и Топлицу. Турској царици Мари Мехмед II је на коришћење дао Топлицу. На путу из Турске према Куршумлији у манастир св. Богородице, она је прошла кроз Топлицу.

После пада већег дела деспотовине у турске руке и

Прокупље је коначно под Турску власт од 1454. године. Српски

летописи су то овако забележили: “В лета 6962/1454 Јулија 30 прими цар Мехмед-бег опет Топлицу, и плени Срблие и расипа Острвицу, и пљени до Смедерева и збег омољскиј.” Од тада па све до 1778. године Топлица ће бити под

Турцима, 423 године робовала.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ