Како се делило муслиманско становништво у Топлица до 1878. године?

Муслиманско становништво у Топлици до 1878. године

дељено је према имовном стању и занимању. Постојала су неколико слојева. У самој вароши Прокупље, а и у околним селима становништво се делило на класу феудалаца, односно земљопосед ника, слој државних чиновника и војничких породица, занатлијско – Трговачки слој, и земљорадничку масу народа. Према подацима из 1878. године у Прокупљу је живело 7 ага, 11 бегова и 5 спахија, а у селима 12 ага и 10 бегова.

Ове бројке нам указују колико је људи вршило економску експлоатацију над српским становништвом у Топлици до 1878 године. Судећи према попису имовине ових лица након ослобађања Топлице од Турака, ови турски феудалци нису оставили неко велико богатство за собом.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ