По чему је данашње насеље Појате добило назив –

За време турске владавине Прокупље је било подељено на махале: Табак – махала, Царина, Хунћар – махала и Черкез – махала. Из XIX века датирају још два насеља која су данас у саставу Прокупља, а то су, тада села. Појате и Гарић.

Појате је добило назив средином XIX века по томе што је на том простору Асан-бег имао бачију – појату. Поред појате имао је и кулу “од три боја” у коју је сваке недеље одлазио са породицом из Хуньар – махале. Ту се он одмарао по читав дан. На свом имању је он населио неколико српских породица да би му чували стоку и обрађивали земљу. Једна од првих породица која се ту населила је Станојевић. Порекло ове породице је из околине Врана Непосредно пред ослобођен од Турака Појате су имале 5 кућа у којима је живело 25 људи. Након одласка Турака Асан- бегова кула је порушена.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ