Који је турски путописац дао најпрецизније податке о Куршумлији у XVII веку?

Познати турски путописац Евлија Челебија је путујући кроз Србију 1661. године, прошао и кроз Топлицу и том приликом је обишао Куршумлију и о њој оставио следећи запис: “Ова касаба је велико трговачко место и кадилук у рангу кадилука од стопе десет акчи, дакле, кадилук средњег ранга … Налази се на подручју Румелијског елајета. То је хас Хисар – бега и војводлук. Ту се налази двестапедесет кућа, које су покривене ћерамидом и трском, а окружене баштама. Ту постоје три џамије, три мала хана, десет дућана и једна велика опустела црква. Винограда и башта има доста. Ту се налази гробница Емир – султана, која је у близини његовог хана …

У даљем тексту Путописа Челебија је навео сва места кроз која је пролазио од Куршумлије до Крушевца. Ова Челебијин запис је драгоцен, јер је он о Куршумлији забележио све оно што је у том тренутку видео, али и оно што је од мештана могао да чује.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ