Какав је положај Срба у Топлици под Турцима за време владавине Милоша Обреновића?

Положај Срба у Топлици у време владавине Милоша Обреновића био је веома тежак. Репресалије Турака (бегона и спахија) биле су такве да су се многи Срби одселили из ових у друге крајеве Србије. Посебно се у репресалијама истицао бег Сулејман. који је много мучно српски народ не само Топлице већ и шире. Због тешког положаја у коме се нашао српски живаљ се спремао за побуну 1841. године. И прокупачка нахија се прикључује тој побуни. О томе постоји и званичан акт алексиначког начелника 6. априла 1841. године.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ