Када је Топлица добила данашњи назив и који простор обухвата подручје Топлице?

Данашњи назив област Топлица је добила у VII веку у време насељавања јужнословенских племена на Балканско полуострво. У прво време тим именом је названа само река, која протиче кроз ову област. Касније, по имену реке названа је цела котлина кроз коју она протиче. Топлица извире испод Сувог Рудишта (2 017м), највишег врха Копаоника и тече у правцу исто ка све до Дољевца где се улива у Јужну Мораву. Дужина тока реке Топлще је 136 км. Река је вероватно добила назив по изворима топле воде, који и данас постоје у њеном горњем току. Дакле, још од VII века под Топлицом се подразумевала област која се простире између планина: Копаоника, на западу, Јастрепца, на северу и планине Радана, Соколовице, Видојевице и Пасјаче, на југу. На истоку топличка долина се спаја са добричком равницом која се непосредно спаја са Јужном Моравом. Одређивањем граничне линије бавили су се многи научници. Међу њима постоје разлике у погледу одређивања источне границе, али се сви углавном слажу у граничној линији на северу, западу и југу.