Зашто је и када Топлица била у саставу трновске архиепископије?

Када су Латини 1204. године заузели Цариград. Ниш је био под влашћу Бугара. Тада је нишка епархија ушла у састав обновљене бугарске архиепископије са седиштем у Трнову. Обзиром да и топличка епископија није била обновљена већ је у саставу нишке епископије, а пошто је она улазила у састав бугарске архиепископије, то је и цела Топлица у саставу бугарске архиепископије са седиштем у Трнову. Ово стање је кратко траја ло јер је убрзо обновљена топличка епископија са седиштем у Куршумлији.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ