Када је и којим поводом Арсеније Јовановић “Шакабента” посетио Топлицу?

Непосредно пред аустријско – турски рат (1737 – 1739. године) печки патријарх Арсеније Јовановић “Шакабента” посе тио је планинско село Штаву у Топлици, у којем и данас постоји црква (а која је постојала у том периоду). Прави циљ његове посете није била само канонска визитација, већ више успостављање контакта са народом из Топлице који је према рани jим договорима, требало да се подигне на оружје и придружи аус тријској војсци. О свим збивањима око подизања Топлице на оружје био је упознат и прокупачки епископ Михаило Сума. Он је био упознат и са тим да, ако дође до неуспеха, мора доћи до нове сеобе Срба са ових простора. Ова друга претпоставка се и обис тинила, јер ће доћи до друге сеобе Срба 1737. године.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ