Jug Bogdanova ili Vodena kula nalazi se kraj reke Toplice, podno utvrđenja Hisar u Prokuplju.

Prema narodnom predanju izgradio ju je srpski epski junak Jug Bogdan. Mada ovo ime nije zapamćeno u istorijskim izvorima, pojedini istraživači ga identifikuju sa istorijskom ličnošću Vratka Nemanjića, srpskog kneza iz 14. veka i oca kneginje Milice, žene kneza Lazara (1373 – 1389). Interesantno je da se izgradnja ne samo kule, već i srednjovekovne crkve u Prokuplju vezuje za ime Jug Bogdana, pa se uloga ove ličnosti treba dodatno ispitati. Sudeći po načinu zidanja i sačuvanim ostacima, kula je po svoj prilici starija od 14. veka.

Pretpostavka je da je bila u sklopu utvrđenja Hisar i da je izgrađena sa ciljem odbrane od spoljnih napada i obezbeđivanja snabdevanja grada vodom. Postoje tvrdnje da je bila visoka 10m i da je sadržala međuspratnu drvenu konstrukciju. Ova kula je danas najočuvanija kula nekadašnjeg utvrđenja.

Sem kule u okolini postoje još dve građevine sa njegovim imenom, utvrđenje i crkva, a postoji i verovanje da je on tu živeo sa devet Jugovića.

tekst preuzet sa https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%88%D1%83%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0