Јовановић Ђорђа Милен Доктор. Студент медицине, рођен је 22. августа 1920. године у

Прокупљу. По завршетку гимназије у Прокупљу, студирао је медицину у Београду.

У Топлички партизански одред је ступио на дан његовог оснивања. 3. августа 1941. године у Ада новцу.

Погинуо је као политички комеcap Малојастребачке чете у борби с четницима, 29. априла 1942. године, код села Липовца на Копаонику.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972