Јокић Андрије Васо. Студент права, рођен је 10. јула 1918. године у селу Риђани, код Никшића. Од 1935. године је живео у Прокупљу, где је 1939. године завршио гимназију. Погинуо је 1944. године на сремском фронту, као заменик командира чете. Шесте црногорске пролетерске бригаде.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972