XXI Српске дивизије 19, Прокупље
телефон/факс: 027 322 673, 027 322 856
телефон 027 321 788
e-mail vodovodpk@mts.rs