Јевтовић Драгомира Драгутин. Ученик гимназије, рођен је 30. августа 1924. године у Доњој Речици, код Прокупља. Од 1935 године је живео у Прокупљу, као ученик гимназије. За време окупације је напустио школовање и вратио се у своје родно село, где је био секретар месног актива СКОЈ-а.

убили су га Бугари, 7. фебруара 1944. године, на путу између Доње Речице и Рељинца.