Јанковић Недељка Славко Минус. Ученик гимназије, ро ђен је 11. новембра 1921. године у Приштини. Од априла 1941. године живео је са родитељима у Прокупљу.

У лето 1941. године учлањен је у СКОЈ и као курир Ме сног комитета КПЈ Прокупља разносио је пропагандни матери јал народноослободилачког покрета по селима Топлице.

Под тешким условима илегалног рада разболео се и у Прокупљу, 13. августа 1943. године. умро

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972