Јанчић Обрада Бранислав. Браварски радник, рођен је године у Прокупљу.

Од 1941. године је био борац месне партизанске чете Прокупља. Приликом повлачења чете из града, фебруара 1942. године, услед болести је остао у Прокупљу. Умро је 27. јуна 1943. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972