Ивановић Стојан, ученик гимназије. Умро у интернацији у Немачкој.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972