Ивановић Аранђела Здравко Брка. Медичарски радник,

рођен је 11. септембра 1911. године у Прокупљу.

Октобра 1941. године ступио је у Топлички партизански одред.

Рањен је у борби с четницима у Великом Шиљеговцу, 22. новем бра 1941. године и смештен на ле чење у једну воденицу у селу Брес ници, испод Јастрепца. Када су га У воденици опколили четници, из вршио је самоубиство.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972