Илић Властимира Ангелина Сека. Ученица гимназије, рођена је 3. маја 1926. године у Про купљу.

У шестом разреду гимназије, 1943. године, као члан СКОЈ-а, спро водена је у концентрациони логор у Смедеревској Паланци. Када је августа 1944. године расформиран логор ступила је у 21. српску у дарну дивизију.

Погинула је 14. октобра 1944. године у борби с немцима код Малог Пожаревца, у операцијама за ослобођење Београда.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972