Игњатовић Василије. Датум и место рођења неутврђени. Погинуо приликом ваздушног бомбардовања Прокупља, 20. ав густа 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972