Ибрић Драгана Благоје. Физички радник, рођен је 1920.

године у селу Билегу, испод Јастрепца.

За време окупације настанио се у Прокупљу. Почетком

  1. године ступио је у Трећу српску бригаду. Погинуо је у

борби с немцима, неутврђеног датума и на неутврђеном месту

у Јабланици.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972