Да ли је међу научницима било покушаја да одреде границу између Топлице и Добрич”

Покушаја је било. У ту групу научника спадају они научници који су у утировању границе Топлице, под Топло подразумевали област до Прокупља. Ти покушаји су углавном зас новани на физичко-географским и друштвено-економским карак теристикама, на разликама у начину привређивања, обичајима, начину градње кућа, исхрани и другим разликама. Нико од њих није дао прецизну границу. Др. Вујадин Б. Рудић је условно одредио границу између Топлице и Добрича. По њему она би ишла линијом Пасјача – Бериле – Бабин Поток – Нова Божурна – Буревац . Балиновац – Петровац – Клисурица – Јастребац. Ова замишљена линија је у ствари данашња “граница” између територија општина Прокупље, Житорађа и Мерошина.

Током ХХ века многе наведене разлике које су постојале између становника у горњем и доњем делу тока реке Топлице су се смањивале. Али и нова територијална подела Србије из 1993.године, стварањем округа (Топличког) у чијем саставу је општина Житорађа, довела је до тога да, бар у територијалном погледу, није потребно повлачити граничну линију између горњег и доњег тока реке Топлице.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ