Fotografije nam je poslao Miroslav Spasović

  • Upravna zgrada Topličanke, dimnjak kotlovnice u izgradnji, završna faza i pogled sa dimnjaka prema gradu, most u Gariću prilikom poplava 1979-te