Ераковић Ђуре Саво Страхиња. Коњички подофицир, рођен је 14. јануара 1921. године у Селишту, крај Прокупља. Од 1932. године је живео у Прокупљу. По завршетку трећег разреда гимнази је отишао је у подофицирску школу.

У Топлички партизански одред ступио је августа 1941. године. у многим борбама истицао се изван редном храброшћу, због чега је био омиљен међу борцима и у на роду Топлице. За изузетне заслуге у народноослободилачкој борби, 9.септембра 1953. године проглашен је за народног хероја.