Џуверовић Јелисавета Цаја. Васпитачица, рођена је 1892. године у Нишу.

За време балканских ратова била је добровољац-болни. чарка у српској војсци. У првом светском рату, као болничар ка, одступала је са српском војском кроз Албанију. Касније je отишла у Русију, одакле се вратила 1921. године.

До другог светског рата била је васпитачица у Учитељско домаћичкој школи у Прокупљу.

Као сарадник народноослободилачког покрета ухапшена је крајем 1941. године у Прокупљу и спроведена у логор на Ба њици, у коме је умрла 5. јануара 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972