Ђурић Михаила Божидар Јавор. Ковачки радник, рођен je 10. Maja 1925. у Прокупљу.

У Топлички партизански одред ступио је новембра 1941. године. Заробљен је априла 1942. године у борби с четницима на Копаонику и спроведен у немачки концентра циони логор у Нишу, из кога је интерниран у Норвешку.

Приликом покушаја бекства из логора и пребацивања преко норвешко-шведске границе умро је од изнемоглости у гудурама север не Шведске, 15. јуна 1943. године.