Дуловић Јеврема Радмила Бајка. Студент права, рођена је 6. јануара 1921. године у Кривоj Паланци.

Од 1931. године је са родитељи ма живела у Прокупљу, где је 1939. године завршила гимназију, а за тим студирала права Београду. С јесени 1941. године ступила јe y Топлички партизански одред, а 1942. године је прешла у Расински одред.

Двадесетседмог новембра 1942. године заробили су је Немци, са још три борца Расинског одреда, недалеко од села Наупара, спровели је у Крушевац, а после неколико дана у концентра циони логор на Црвеном крсту код Ниша, из кога је ускоро изведена и стрељана на Бубњу.