1. Ђорђевић Тодора Никола Доне. Молерски радник, рођен

је 27. априла 1921. године у Прокупљу.

Пре рата био је један од напредних омладинаца – рад. ника Прокупља. Био је члан прве организације КПЈ у Прокуп љу, основане децембра 1940. године.

У Топлички партизански одред ступио је на дан оснивања, 3. августа 1941. године.

Августа 1942. године заробили су га Недићеви жандарми на Малом Јастрепцу и 10. октобра исте године стрељали га у Доњој Врежини, код Ниша.