Борђевић Станоја Божидар Реља. Обућарски радник, рођен је 22. децембра 1922. године

у Прокупљу.

Учествовао је у организовању устаничког покрета у Топлици и био је при формирању Топличког партизанског одреда. 3. августа 1941 године. Погинуо је као борац Видовач ке чете у борби с Бугарима и четницима на Ргајском вису, 12. априла 1942. године.