Ђорђевић Сретена Миливоје. Земљорадник, рођен је 1. фебруара 1921. године у Прокупљу.

Фебруара 1944. године ступио је у Другу јужноморав ску, а касније прекомандован у Четврту црногорску пролетерску бригаду. Погинуо је у борби с четницима на Копаонику, септем бра 1944. године.