Од оснивања прве амбуланте, Дом здравља Прокупље је развијао и ширио мрежу огранака, здравствених станица и амбуланти.

Највећи у Топличком округу а у новим просторијама се налази од 1989 год. Око 50 000 становника са територије општине Прокупље користи услуге. Радно време од 07.00 – 20.00 часова осим Хитне помоћи која ради 24 часа.

Дом здравља непрекидно унапређује квалитет услуга. Подржава стручно усавршавање, обнову знања и усвајање нових вештина здравствених радника и сарадника. Савремена опрема и апарати подршка су изабраним лекарима у поузданом постављању дијагноза, чиме се постиже благовремено и успешно лечење пацијената.

Дом здравља Прокупље је наставна база за обављање практичног дела наставе за ученике средње медицинске школе.

Организациону структуру дома здравља чине службе, у оквиру којих су одељења и одсеци, чиме је подржано рационално, ефикасно, благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ Телефон (централа): Радно време:
 Ћирила и Методија 4 18400 Прокупље 027/ 321 222 Факс: 027/ 324 946 07:00 – 20:00 часова
  Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rsХитна помоћ 00:00 – 24:00 часова

https://www.domzdravljaprokuplje.rs/

архива фотографија