Opština Doljevac je opština Nišavskog okruga u centralnoj Srbiji.
Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 121 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 9161 ha, a na šumsku 1614 ha). Procenjen broj stanovnika za 30. juna 2004. godine je bio 19.200 stanovnika, a prosečna starost 41.55 godina.

Položaj opštine Doljevac u Nišavskom okrugu
Centar opštine je naselje Doljevac. Opština Doljevac pored naselja Doljevac obuhvata još 16 sela. Po podacima iz 2002. godine u opštini je živelo 19.561 stanovnika. Po podacima iz 2004. prirodni priraštaj je iznosio -3,1‰, a broj zaposlenih u opštini iznosi 1.753 ljudi. U opštini se nalazi 14 osnovnih i nema srednje škole.
Naselja
Pored naselja

Doljevac
u opštini postoji još 15 seoskih naselja

Belotinac,
Klisura,
Knežica,
Kočane,
Malošište,
Mekiš,
Orljane,
Perutina,
Pukovac,
Rusna,
Ćurlina,
Čapljinac,
Čečina,
Šainovac
Šarlince.

Etnički sastav prema popisu iz 2002.
Srbi

18342 93.77%
Romi

1049 5.36%
Makedonci

16 0.08%
Jugosloveni

10 0.05%
Goranci

8 0.04%
Crnogorci

7 0.04%
Hrvati

6 0.03%
Rumuni

3 0.02%
Bugari

3 0.02%
Rusi

3 0.02%
Slovenci

3 0.02%
Muslimani
2 0.01%
Mađari
2 0.01%
Nemci
1 0.01%
ostali
1 0.01%
regionalno

7 0.04%
neizjašnjeno

25 0.13%
nepoznato

73 0.37%