Динић Живојина Хранислав Новак. Матурант гимназије. рођен је 22. новембра 1920. годи не у Доњој Речици, код Прокупља.

Од 1932. године је похађао гим назију Прокупљу. У седмом разре ду је, због ширења комунистичких идеја ухапшен 1939. године и спро веден у затвор на Ади Циганлији код Београда. После изласка затвора наставио је школовање у Лесковцу, где је јуна 1941. године завршио гимназију.

Августа 1941. године је ступио у Кукавички, а убрзо прешао у Топ лички партизански одред.

Погинуо је на дужности заменика политичког комесара Озренско-тимочког партизанског одреда у борби с Немцима и домаћим издајницима, 23. јуна 1943. године, код места Троглам баре, у близини Сењског рудника.