Димић Гвоздена Пелагија. Домаћица, рођена је 1912. го дине. Стрељали су је Немци, на одступању кроз Прокупље, септембра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972